Strategia de Aprovizionare

Uponor este un furnizor inovator de instalații de alimentare cu apă, sisteme de încălzire și răcire radiantă, precum și soluții de infrastructură care deservesc piețele internaționale. Ca și Furnizor pentru Uponor sunteți un membru al echipei Uponor care lucrează alături de noi pentru a ne ajuta să ne îndeplinim misiunea, strategia si valorile.

Viziunea Uponor este de a oferi expertiză și soluții care îmbogățesc modul de viață al oamenilor din întreaga lume.

Strategia Uponor este să ne extindem prin creșterea platformelor noastre actuale, să consolidăm  marca Uponor în întreaga lume și să integrăm excelența operațională în cadrul companiei.

Valorile noastre se reflectă în ceea ce stim și sunt:  • Cunoştinţe
  • Activitate
  • Cele mai multe satisfacţii
  • Creșterea eficienţei
  • Angajament


Strategia Lanțului de Aprovizionare Uponor

Lanțul de Aprovizionare Uponor dorește asigurarea unui răspuns rapid în orice moment, menținerea disponibilitații ridicate pentru nevoile clienților noștri, fiind adaptabil și flexibil la cerințele pieței. Scopul este acela de a obține cel mai bun și eficient lanț pentru furnizarea produselor și sistemelor de înaltă calitate.

O parte integrantă a Lanțului de Aprovizionare Uponor și a componentelor sale este așteptată să ajungă la fabrica Uponor, fiind gata să-și înceapă călătoria spre clientul final. Calitatea produselor și a ambalajelor trebuie să respecte cerințele și specificațiile în proportie de 100%.

Este extrem de important sa fie respectate condițiile de livrare, iar orice excepții sunt raportate în mod corespunzător, întrucât promisiunile Uponor pentru clienții săi se bazează pe informațiile primite de la furnizorii săi.

Strategia noastra de aprovizionare constă în ridicarea volumelor noastre globale și crearea de competențe, muncind în echipă alături de furnizorii noștri.

Pentru Uponor, cerințele și nevoile clientului ocupă o poziție-cheie. Noi lucrăm cu furnizori care au capacitatea de a răspunde și de a se adapta rapid la un mediu schimbător și care oferă produse de înaltă calitate la un preț optim.Cerințele Furnizorilor Uponor

Codul de Conduită  Uponor poate fi accesat pe www.uponor.ro. În timp ce codul se aplică tuturor angajaților Uponor, solicitam de asemenea și furnizorilor noștri să se familiarizeze cu acesta și să aplice codul de conduită în relațiile cu Uponor.

Alături de codul de conduită se află determinarea Uponor de a respecta cele mai înalte standarde etice și morale, precum și litera legilor naționale și internaționale în vigoare. În toate acordurile sale, Uponor susține satisfacția reciprocă și buna-credință, produsele de înaltă calitate, prețurile corecte și serviciile excelente post-vânzare. Noi tratăm toate părțile interesate, inclusiv furnizorii, având aceeași mentalitate cu care ne apropiem de clienții noștri.

Orice întrebări sau nelămuriri cu privire la conformitatea cu Codul de Conduită  Uponor pot fi trimise la Uponor Vice President of Sourcing.Furnizorii trebuie să fie de acord să introducă și să mențină un Sistem de Management al Calității conform ISO 9001:2000 sau un sistem echivalent recunoscut de Uponor.Principiile Uponor de Management al Mediului se aplică de asemenea furnizorilor săi. Furnizorii ar trebui să pună în aplicare o politică de mediu și să se asigure că toate operațiunile și procesele sunt conforme cu standardele relevante, cu legislația și cu convențiile internaționale. De asemenea, furnizorii ar trebui să preia, să identifice și să susțină orice aspecte de mediu semnificative ale fabricației sau ale materialelor, componentele si serviciile pe care le furnizează la Uponor, precum și punerea în aplicare a unui program de îmbunătățire continuă a performanțelor de sustenabilitate.

Principiile de responsabilitate ale companiei Uponor solicită ca toate produsele și serviciile comercializate sub marca Uponor să fie obținute în conformitate cu practicile care susțin standardele acceptate la nivel internațional. Aceste practici pentru aprovizionare trebuie să respecte d.p.d.v. legal drepturile omului și practicile la locul de muncă de-a lungul lanțului de valori. Scopul nostru este să ne asigurăm că problemele de mediu, etice, de sănătate și siguranță, precum și practicile de muncă, nu sunt caracteristici separate, ci sunt incluse în procesul nostru de aprovizionare. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să adopte o abordare similară.

Confidențialitatea în materie de afaceri este o cerință de a face afaceri cu Uponor. Toți furnizorii vor trebui să semneze un Acord de Confidențialitate înainte de discuțiile inițiale cu Uponor. În plus, un nou Acord de Confidențialitate va fi semnat la fiecare trei ani.

Procesul de calificare a Furnizorilor

Primul pas din Procesul de Calificare a Furnizorilor constă in completarea Chestionarul Uponor de Calificare a Furnizorilor, furnizat de Uponor. Calificarea Furnizorilor  cuprinde audituri, verificarea tehnologiilor și a metodelor de producție,  precum și orice alte controale considerate necesare.

În conformitate cu strategiile de aprovizionare Uponor, se va selecta un furnizor bazat pe capacitatea sa tehnică de a furniza o anumită materie primă, componentă, sistem, serviciu, precum și pentru a satisface cerințele de Calitate ale companiei, costul total și condițiile de livrare. Nivelul de pregătire și auditurile necesare vor fi stabilite în functie de dificultatea de prelucrare a produsului sau a serviciului, potențialul de asumare a răspunderii în timpul utilizării și nivelul de cheltuieli anuale. Toți furnizorii vor fi obligați sa obțină calificarea și nivelul stabilit de auditare, cu scopul de a deveni un furnizor Uponor aprobat pe deplin.

Soluționarea neconformităților produselor furnizate către Uponor va fi abordată într-o manieră care corespunde cel mai bine cerințelor Uponor. Cheltuielile asociate cu neconformitățile produselor vor fi în responsabilitatea furnizorului.

Unde este necesar, se așteaptă de la furnizori să colaboreze cu Uponor pentru îmbunătățirea performanțelor și/sau a capacitații de fabricație. Pe baza performanței furnizorului, Uponor poate modifica nivelul de control exercitat. În cazul unor performanțe slabe repetate sau în urma eșecului de îmbunătățire a acestora, furnizorii vor fi eliminați din Lista de Furnizori Uponor.

Odată ce au început livrările de materie primă, de componente, de sisteme sau servicii, Uponor va monitoriza performanța furnizorului cu scopul de a stabili o tendință de Îmbunătățire Continuă. Uponor va colabora cu furnizorul pentru a dezvolta obiectivele de îmbunătățire necesare.

Indicatorii de Performanță a Furnizorilor și domeniile care pot fi îmbunătățite sunt următoarele:

• Livrarea la timp

• Micșorarea întârzierilor

• Îmbunătățirea totală a costurilor

• Îmbunătățirea calității

• Îmbunătățirea protecției mediului, a igienei și a siguranței

Uponor impune furnizorilor calificați pentru produsele și serviciile importante să aibe un Contract de Furnizare cu Uponor. Scopul Contractului de Furnizare este de a oferi o imagine clară a așteptărilor și cerințelor obligatorii atât pentru Uponor cât și pentru furnizor. Contractele de Furnizare sunt percepute de către Uponor ca pe o practică foarte bună de afaceri, care ajută ambele părți să evite pe viitor neînțelegerile și conflictele.

Categorii de Aprovizionare Uponor

Afacerea Uponor este organizată pe trei segmente: Soluții pentru Clădiri - Europa, Soluții pentru Clădiri - America de Nord și Soluții de Infrastructură.

Aprovizionarea Uponor este organizată în următoarele Categorii de Aprovizionare: Rășini plastice și materii prime; Metale și fitinguri; Scule, Panouri si Ambalare; Automatizări și distribuitoare/colectoare; Transporturi; Materiale Indirecte. Obiectivele pe echipe sunt creșterea volumelor noastre globale și maximizarea oportunităților la nivel mondial. Soluțiile de Infrastructură și Soluțiile pentru Cladiri - America de Nord au personal propriu și propriile echipe de aprovizionare organizate la nivel regional.

Strategiile de aprovizionare, selecția furnizorilor, prețurile și negocierile contractuale și alte aspecte de selecție și de gestionare a ofertei sunt conduse și administrate de Aprovizionare, în colaborare cu alte departamente din cadrul Uponor. Planificarea disponibilității, emiterea comenzilor, furnizarea statisticilor de rutină și alte sarcini ce deservesc livrarea permanentă de bunuri sunt gestionate de Planificarea Aprovizionării. În anumite cazuri, planificarea este organizată și se bazează pe un responsabil  de planificare, care se ocupă de organizarea achizițiilor și livrărilor pentru mai multe depozite.

Furnizorii interesați cu privire la cerințele pentru a deveni furnizor Uponor pot să contacteze Uponor la una dintre următoarele adrese de email:
Aprovizionare Solutii pentru Cladiri  - Europa
Aprovizionare Solutii pentru Cladiri - America de Nord

Aprovizionare Solutii de Infrastructura

Inchis